Solid state relé

  • Solid state relé
  • (SSR, anglicky solid-state relay) je spínací prvek používaný v nejčastěji jako náhražka elektromagnetického relé. Někdy proto bývá nazýváno jako polovodičové relé.
  • Jelikož se jedná o polovodičový spínací prvek, neobsahuje (na rozdíl od elmag. relé nebo stykače) žádné pohyblivé součásti, které se při častém spínání mohou opotřebit a navíc vydávají hluk. Další výhodou jsou obvykle menší rozměry součástky při stejném spínaném výkonu. Neposlední výhodu je vyšší rychlost přepínání oproti výše zmíněným elektromechanickým prvkům.

  • Nevýhodou je naopak vyšší úbytek napětí na spínacím prvku a obvykle nutnost tento prvek chladit přídavným pasivním chladičem.
Relé, SSR relé - strana: 1 z 1
obr
Kód:   635-079
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-080
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-299
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-021
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-022
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-025
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-015
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-026
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-017
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-027
Cena s DPH: 

obr
Kód:   635-028
Cena s DPH: 

obr
Kód:   839-012
Cena s DPH: 

 
Relé, SSR relé - strana: 1 z 1